Xuất khẩu lao động Trung Đông

GẤP GẤP DƠN HÀNG CX NAM BAY TRONG THÁNG

GẤP GẤP DƠN HÀNG CX NAM BAY TRONG THÁNG

07-12-2017
Hạng mục công việc và sản phẩm: Thao tác máy,làm mạ,in ấn,làm các loại túi nilong,túi đóng gói,ko được dị ứng mùi nhựa… Lương cơ bản : 21009 đài tệ